Zadatak tjedna 29. rujna 2008.Električna gitara opremljena je uređajem koji zovemo pickup [pikap]. On mehaničko titranje žice pretvara u električni signal, pri čemu je napon signala razmjeran brzini titranja žice. Signal se pojačava u pojačalu i šalje u zvučnik koji proizvodi zvuk. Na kojem načelu radi pickup i od kakvog materijala moraju biti žice instrumenta da bi uređaj funkcionirao?

Pickup reagira na promjenu induktiviteta zbog pomicanja žice pa je važno da žica bude od bilo kojeg metala.
Žice električne gitare mogu biti i plastične jer pickup reagira na promjenu tlaka zraka u blizini žice.
Pickup dobiva struju iz pojačala i stvara elektromagnetske valove koji se odbijaju od žice ako je ona metalna.
Pickup sadrži trajni magnet koji magnetizira čeličnu žicu a titranje magnetizirane žice inducira napon u zavojnici pickupa.
Kroz metalnu žicu teče struja. Njenim pomicanjem inducira se napon u zavojnici pickupa.

(H.M.)
 

Rješenje

 
 

Šaljite nam svoje primjedbe, komentare i rješenja.
Šaljite nam svoje konceptualne zadatke. Mi ćemo ih objaviti!

Voditelj Eškole FIZIKA,
Ivica Aviani


Više zadataka možete naći ovdje >>
.