Zadatak tjedna 22. rujna 2008.Ljeti, za vrijeme velikih vrućina temperatura mora doseže vrijednosti i iznad 27 °C. Zapuše li bura temperatura mora naglo se smanji, na nakim mjestima i na 20 °C. Što misliš, kako bura tako brzo ohladi more?

Bura je hladan vjetar, pa more ohladi svojom hladnoćom.
More se hladi naglim isparavanjem, baš kao čaj kad pušemo u njega.
Bura gura toplo površinsko more na pučinu, a izvlači hladno more iz dubljih slojeva.
Bura zapravo svugdje izmiješa tople i hladne slojeve mora.
More se znatnije ohladi samo ako, uz buru, padne i dobra kiša.

(I.A.)
 

Rješenje

(I. A.)
 

Šaljite nam svoje primjedbe, komentare i rješenja.
Šaljite nam svoje konceptualne zadatke. Mi ćemo ih objaviti!

Voditelj Eškole FIZIKA,
Ivica Aviani


Više zadataka možete naći ovdje >>
.