Zadatak tjedna 09. lipnja 2008.Sigurno si jednom pokušala pomoću lupe ili povećala sunčevu svjetlost koncentrirati na komad papira i možda zapaliti papir. Što misliš, ako je promjer leće jednak, je li paljenje papira uspješnije sa sabirnom lećom veće ili manje žarišne daljine?
Žarišna daljina leće nema nikakvog utjecaja na uspješnost paljenja papira.
Logično je da će leća veće žarišne daljine lakše zapaliti papir, jer ona slabije lomi zrake, pa one padaju više okomito na površinu papira.
Leća manje žarišne daljine stvara manju sliku pa je paljenje uspješnije.
Temperaturu paljenja određuje indeks loma stakla od koje je izrađena leća.
Leća veće žarišne daljine lakše će zapaliti crni papir, a leća kratke žarišne daljine bolje pali bijeli papir.

(H.M.)
 
 

Rješenje

Lupa ili sabirna leća stvara realnu sliku udaljenog predmeta u svojoj žarišnoj ravnini. U našem slučaju u žarišnoj ravnini će se pojaviti slika Sunca. Na tom mjestu koncentrira se sva svjetlosna snaga koja pada na površinu leće. Veličina slike udaljenog predmeta ovisi o žarišnoj duljini, pa ako je žarišna duljina leće manja i slika predmeta je manja. Zbog toga je svjetlosna snaga koncentrirana na manju površinu, odnosno intenzitet zračenja u žarištu je veći. Lakše je zapaliti papir uz veći intenzitet zračenja.

Pogledajmo što kažu formule

Jednadžba leće
1/a + 1/b = 1/f
povezuje udaljenost predmeta a i žarišnu udaljenost f leće s udaljenošću slike b. Sve udaljenosti raćunaju se od leće. Za daleki predmet vrijedi 1/a = 0, pa jednadžbe leće daje b = f. Slika pada u žarište. Veličine slike i predmeta odnose se kao udaljenosti slike i predmeta y'/y = - b/a (znak minus je zbog obrnute slike, y'<0). Uvrstimo li ovdje izraz za b dobivamo da je veličina slike jednaka y' = - fy/a. Kod nas je veličina predmeta promjer Sunca i iznosi y = 1.392.000 km, a udaljenost predmeta, srednja udaljenost Sunca od Zemlje i iznosi a = 149.600.000 km. Dakle, Sunce je od nas udaljeno otprilike stotinu svojih promjera. Zbog toga će promjer slike Sunca biti stotinu puta manji od žarišne udaljenosti naše leće. Ako uzmemo leću žarišne duljine f = 10 cm lako izračunamo da će veličina slike, odnosno promjer slike Sunca biti y' = 1 mm.

Izračunajmo još i intenzitet zračenja u žarištu

Ako zanemarimo gubitke, npr. zbog refleksije i apsorpcije na leći, snaga zračenja u žarišnoj ravnini bit će jednaka snazi zračenja na leći
PŽ = PL.
Intenzitet zračenja je snaga zračenja po jedinici površine, pa snage možemo izraziti preko odgovarajućih intenziteta i površina.
rŽ2πIŽ = rL2πIL
Vidimo da je omjer intenziteta upravo obrnut omjeru kvadrata radijusa. Ako je radijus leće jednak rL = 5 cm, a radijus slike jednak rŽ = y'/2 = 0.05 cm, intenzitet IŽ  u žarištu bit će čak 10.000 puta veći od intenziteta sunčevog zračenja IL koje pada na leću! Neka je IL=1 kW/m2. što je približno vrijednost solarne konstante, odnosno intenziteta kojim Sunce obasjava Zemlju, intenzitet zračenja u žarištu bit će IŽ = 10.000 kW/m2! Za usporedbu, možemo lako izračunati da ploča štednjaka žari intenzitetom od oko 100 kW/m2. Nije stoga ni čudo što se papir brzo zapali.


(I. A.)
 
 

Šaljite nam svoje primjedbe, komentare i rješenja.
Šaljite nam svoje konceptualne zadatke. Mi ćemo ih objaviti!

Voditelj Eškole FIZIKA,
Ivica Aviani


Više zadataka možete naći ovdje >>
.