Zadatak tjedna 8. prosinca 2008.Električna energija prenosi se iz elektrane na velike udaljenosti do potrošača pomoću visokonaponskih dalekovoda pri naponu od oko 400 kV. Zašto je na žicama dalekovoda tako visoki napon?

Zbog brze vrtnje visoki napon nastaje odmah u generatoru elektrane, a jeftinije ga je sniziti u manjim trafo stanicama kod potrošača, nego graditi veliku trafo stanicu uz elektranu.
Ptice i kukci ne zadržavaju se na žicama koje su pod visokim naponom, pa se tako smanjuju gubici održavanja dalekovoda.
Napon je visok da bi se smanjio gubitak energije pri transportu. Dio energije prolaskom struje gubi se u obliku topline, a razvijena toplina je manja ako je napon vodiča veći.
Zbog otpora žice dalekovoda na velikim udaljenostima pad napona je velik. Zbog toga na početku dalekovoda napon mora biti dovoljno visok kako ne bi pao na nulu prije potrošača.
Prenesena snaga jednaka umnošku struje i napona vodova dalekovoda, pa žica na višem naponu prenosi više električne energije.


(I.A.)
 

Rješenje

 
 

Šaljite nam svoje primjedbe, komentare i rješenja.
Šaljite nam svoje konceptualne zadatke. Mi ćemo ih objaviti!

Voditelj Eškole FIZIKA,
Ivica Aviani


Više zadataka možete naći ovdje >>
.