Zadatak tjedna 08. rujna 2008.Za razliku od loptica i kugli koje se koriste kod većine igara, površina loptice za golf nije sasvim glatka. Na sebi ima niz ulegnuća. Što misliš čemu služe ulegnuća loptici za golf?

Ulegnuća smanjuju otpor zraka i omogućavaju veći domet loptice.
Ulegnuća sprječavaju rotaciju loptice, tako da je lakše kontrolirati njenu putanju.
Ulegnuća omogućavaju lakšu rotaciju i time bolju kontrolu smjera na neravnoj travi.
Ulegnuća olakšavaju postavljanje loptice na stalak prilikom izvođenja udarca.
Ulegnuća sprječavaju proklizavanje loptice pri udarcu palicom za golf.

(I.A.)
 

Rješenje

(I. A.)
 

Šaljite nam svoje primjedbe, komentare i rješenja.
Šaljite nam svoje konceptualne zadatke. Mi ćemo ih objaviti!

Voditelj Eškole FIZIKA,
Ivica Aviani


Više zadataka možete naći ovdje >>
.