Zadatak tjedna 1. prosinca 2008.Električna energija stiže u naš kvart preko srednjenaponske električne mreže napona od 10 kV ali, da bi je mogli koristiti u kućanstvu, napon treba spustiti na vrijednost od 220 V. Taj zadatak obavlja distribucijski transformator koji se nalazi negdje u kvartu u posebnoj kućici ili na stupu, označen znakom opasnosti od električnog udara. Odaje ga karakterističan zvuk - brujanje! Zašto transformatori bruje?

Transformatori bruje samo ako limovi njegove jezgre nisu dobro pričvršćeni.
Brujanje je posljedica širenja i skupljanja jezgre transformatora.
Brujanje nastaje zbog vrtložnih struja u transformatorskom limu.
Brujanje nastaje zbog titranja žica u primaru i u sekundaru transformatora.
Brujanje u transformatoru nastaje zbog pojave elektromagnetske indukcije.


(I.A.)
 

Rješenje

 
 

Šaljite nam svoje primjedbe, komentare i rješenja.
Šaljite nam svoje konceptualne zadatke. Mi ćemo ih objaviti!

Voditelj Eškole FIZIKA,
Ivica Aviani


Više zadataka možete naći ovdje >>
.