NA TRŽNICI
Da li znate da vam prilikom kupovine namirnica na tržnici prodavači, u slučaj idealnog vaganja, daju (nehotice) veću masu nego što ste platili? Npr. kupnjom 'kile jabuka' prava masa jabuka koju ste dobili je za nekoliko grama veća od 1 kg.

ZADATAK 1

VUĆI ILI GURATI?
Vući ili gurati? pitanje je sad!
Da li je, u dućanu, lakše gurati ili vući kolica punu namirnica? Da li je lakše vući ili gurati tačke pune svježeg betona?

ZADATAK 4

LISTA ZADATAKA
 1. NA TRŽNICI (ps pdf)

 2. DA LI MOŽETE PRESKOČITI AUTOMOBIL? , (ps, pdf)

 3. AUTOMOBIL , (ps, pdf)

 4. VUĆI ILI GURATI? , (ps, pdf)

 5. ATLETIKA , (ps, pdf)

 6. DA LI SE ČUJEMO? (JAHTA), (ps, pdf)

 7. MADJIONIČAR U KUĆI , (ps, pdf)

 8. REVERZIBILNA HIDROELEKTRANA , (ps, pdf)

 9. KOČNICE , (ps, pdf)

 10. ZLATNA PIRUETA , (ps, pdf)

 11. ODBIJANJE LOPTE OD PODLOGE , (ps, pdf)

 12. IZMJERITE POLUMJER ZEMLJE , (ps, pdf)

 13. KAZETOFONI , (ps, pdf)

 14. KAZETOFONI (EXP) ,

 15. JUREĆA HITNA POMOĆ , (ps, pdf)

 16. ODBIJANJE LOPTE OD PODLOGE (EXP) , (ps,ps2, pdf)