Zadatak: 8. ATLETIKANajbrži trkači mogu pretrčati 100m za manje od 10s, skakači u dalj skočiti nešto manje od 9m, skakači u vis oko 2.2m, a skakači s motkom preko 6m u visinu. Pokušajte na najjednostavniji način procijeniti da li su nabrojane vrijednosti medjusobno povezane; kao referentnu vrijednost uzmite da se 100m može pretrčati za 10s. Pretpostavite da u svakoj disciplini atletičar razvija istu (maksimalnu) snagu.

Da li se dobivene vrijednosti slažu s rezultatima ostvarenim u ostalim disciplinama? Pokušajte objasniti eventualna neslaganja.

(Jednostavnosti radi, uzmite da trkač na 100m praktički odmah postigne maksimalnu brzinu.)

Pomoć: Primjenite standardne izraze za kosi hitac (skok u dalj) tj. vertikalni hitac (skok u vis i skok s motkom).


[ Rješenje ]