Zadatak: 3. AUTOMOBILPromotrite automobil koji se giba po cesti, nagnutoj za nekoliko stupnjeva: pri vožnji uzbrdo, brzina mu je konstantna i iznosi v1=60 km/h. Nizbrdo, sa jednako stisnutom papučicom gasa (tj. motor razvija istu snagu), brzina iznosi v2=80 km/h. Kojom brzinom v bi se gibao taj auto, uz istu snagu motora, po ravnoj cesti? Pretpostavite da je ukupna sila trenja Ftr praktički neovisna o tako malom nagibu ceste.

Pokušajte (pr)ocijeniti ukupnu silu trenja koju mora savladavati automobil RENAULT 11 pri vožnji cestom, ako je snaga koju smo koristili pri vožnji bila 80% maksimalne snage koja iznosi Pmax=40 kW.

Pretpostavite da se ukupna sila trenja može napisati kao $F_{tr}=\mu\cdot mg$, gdje je $\mu$ usrednjeni (ili 'efektivni') koeficijent trenja. Koliko on iznosi ako je masa automobila m=1020 kg?Pomoć: Promatrajte snagu koju razvija automobil u sva tri slučaja.


[ Rješenje ]