DujeBonacci
Fizički zavod
Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu
Teslina 12
e-mail:dbonacci@eskola.hfd.hr
tel: (021) 385-133 loc.119
fax: (021) 385-431
 

Dr. Milko Jakšić
Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
e-mail:jaksic@rudjer.irb.hr
Telefon: (01) 4680 942 
 

Dr. Nevenko Bulić
Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
e-mail:bilic@Thphys.irb.hr
Telefon: (01) 46 80 092

Dr. Goranka Bilalbegović
Odsjek za Fiziku, 
Filozofski Fakultet, Sveučilište u Rijeci
Omladinska 14, Rijeka 
e-mail:goranka@phy.hr
Telefon: (01) 4605-561

Dr. Slobodan Milošević
Institut za fiziku
Bijenička c. 46, 10000 Zagreb
E-mail:slobodan@ifs.hr
Telefon: (01) 4680-211
Telefax:(01) 4680-399

 Dr. Damir Veža
Adresa: Institut za fiziku
Bijenička c. 46, 10000 Zagreb
E-mail:veza@ifs.hr
Telefon: (01) 4680-211
Telefax:(01) 4680-399

 Mr. Ante Aničić
Institut za fiziku
Bijenička c. 46, 10000 Zagreb
E-mail:anicic@ifs.hr
Telefon: (01) 4680-211
Telefax:(01) 4680-399

 Dr. Zdenko Franić
Institut za medicinska istraživanja
10000 Zagreb
E-mail:franic@imi.hr
Telefon: (01) 4680-211
Telefax:(01) 4680-399

 Planinka Pećina
Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 36, 10000 Zagreb
E-mail:planinka@phy.hr
Telefon: (01) 460-5574
Telefax: (01) 468-0336

 Mr. Mario Basletić
 Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 36, 10000 Zagreb
E-mail:basletic@phy.hr
Telefon: (01) 460-5524
Telefax: (01) 468-0336

 Hrvoje Mesić
Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 36, 10000 Zagreb
E-mail:hrvoje.mesic@zg.tel.hr
Telefon: (01) 460-5513
Telefax: (01) 468-0336

 Dr. Nazif Demoli
Institut za fiziku
Bijenička c. 46, 10000 Zagreb
E-mail:demoli@ifs.hr
Telefon: (01) 4680-211
Telefax:(01) 4680-399

 Dr. Katica Biljaković
Institut za fiziku
Bijenička c. 46, 10000 Zagreb
E-mail:katica@ifs.hr
Telefon: (01) 4680-211
Telefax:(01) 4680-399

 Dr. Dragan Šestović
Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 36, 10000 Zagreb
E-mail:dragan@phy.hr
Telefon: (01) 460-5562
Telefax: (01) 468-0336

 Prof. dr. Amir Hamzić
Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 36, 10000 Zagreb
E-mail:hamzic@phy.hr
Telefon: (01) 460-5544
Telefax: (01) 468-0336

 Prof. dr. Ivica Picek
Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 36, 10000 Zagreb
E-mail:picek@phy.hr
Telefon: (01) 460-5587
Telefax: (01) 468-0336

 Prof. dr. Mirko Orlić
Geofizički odsijek prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. bb, 10000 Zagreb
E-mail:orlic@rudjer.irb.hr
Telefon: (01) 460-5930
Telefax: (01) 468-5900

 Dr. Krešimir Kumerički
Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 36, 10000 Zagreb
E-mail:kkumer@phy.hr
Telefon: (01) 460-5588
Telefax: (01) 468-0336

 Mr. Mladen Sokele
Hrvatske Telekomunikacije
10000 Zagreb
E-mail:msokele@public.srce.hr
Telefon: (01) 618 8822
Telefax: (01)