E-škola je projekt koji je namijenjen, prije svega, učenicima a suštinski ovisi o kvalitenoj suradnji nastavnika i znastvenika. Od jednih i drugih očekujemo doprinos u kreiranju novih edukativnih sadržaja kao i nove ideje koje bi mogle dati novi kvalitet cijelom projektu.
Zato, bez obzira da li bi se željeli okušati u pisanju zadataka, članaka, mini projekata ili imate neke sasvim orginalne ideje - javite nam se. Pošaljite svoju poruku na adresu:

eskola-fiz@hpd.botanic.hr

ili direktno voditelju projekta ili administratoru stranice.

VODITELJ PROJEKTA
Dr. Petar Pervan,

Institut za fiziku,
Bijenička cesta 46, P.O.Box 304, 10 000 ZAGREB
Tel:(01) 4680 211 Fax: (01) 4680 399
e-mail:pervan@ifs.hr

ADMINISTRATOR STRANICE
Dr. Ivo Batistić,

Institut za fiziku,
Bijenička cesta 46, P.O.Box 304, 10 000 ZAGREB
Tel:(01) 4680 211 Fax: (01) 4680 399
e-mail:ivo@ifs.hr