zahtjev za dobivanjem e-mail adrese
polja A i B nisu obavezna
Naziv škole:
Županija:
Grad:
Adresa:
tel.: fax.:
Vaše ime i prezime:
A Zainteresirani smo za provedbu nekog od projekata:
mini projekti
e-projekti

Zainteresirani smo za sudjelovanje u nekoj drugoj aktivnosti
B Popunjavati ukoliko škola raspolaže s računalnom opremom:
Broj računala
Računala koriste okruženje
DOS
Win 3.*
Win95
WinNT
Mac
Unix/Linux
Računalo / računala su povezana s Internetom
DA NE
Opremi imaju pristup predmetni profesori
DA NE
WWW škole http://