Budući da većina svakodnevnih informacija stiže do nas u obliku valova (svjetlost i zvuk), razumijevanje valnih pojava temelj je razumijevanja prijenosa informacije uopće. Valne pojave je pak najbolje objasniti i demonstrirati pomoću svjetlosnih valova - točnije pomoću koherentne svjetlosti.

Projekt KOHERENTNA OPTIKA nudi suvremene metode i jednostavne zadatke koji će učenicima srednjih škola pomoći u svladavanju školskoga gradiva ali i ponuditi mogućnost da nauče puno više.

Dan je teorijski pregled osnovnih pojmova u području (Teorija), predloženo je nekoliko zadataka (Zadaci), izlistana potrebna oprema (Oprema) te navedena literatura koju treba koristiti za potrebe zadataka (Literatura).


Mentor projekta
Dr. N. Demoli

Institut za fiziku
Bijenička c. 46, 10000 Zagreb
tel: 46 80 211
fax: 46 80 399

e-mail:demoli@ifs.hr

Uvod | Teorija | Oprema | Literatura | Zadaci | Suradnici | Vaša pitanja