PREGLED DOGAĐANJA U FIZICI 2003. GODINE


Kao i svake godine na više web siteova nudi se pregled događaja u fizici i znanosti. Neki traže najznačajniji događaj, neki samo nude izbor po područjima.


PhysicsWeb - Highlights of the year, uključuje 10 kratkih priča o otkrićima:
u kozmologiji - NASA-ini istraživači objavili su prvu potpunu kartu kozmičkog pozadinskog zračenja cijelog neba dobijenu pomoću WMAP satelita;
u fizici elementarnih čestica - pomoću velikih akceleratora u Japanu, Americi, Rusiji i Njemačkoj otkriveno nekoliko novih čestica, "tetra" i "penta" kvarkova;
u istraživanju kondenzata (BEC) - postignuta je Bose-Einsteinova kondenzacija u plinu atoma iterbija (atom sa dva valentna elektrona), austrijski i američki istraživači nezavisno uspjeli su stvoriti Bose-Einsteinov kondenzat bozonskih molekula koristeći paru fermionskih atoma i došli korak do opažanja suprafluidnosti u fermijevom plinu;
u području optike i elektromagnetizma - nakon tri godine potvrđeno je da materijali s "negativnim indeksom loma" ne narušavaju zakone fizike i da ih je moguće dobiti pomoću vrlo poznatih kristala, prvi puta opažen je "inverzni Dopplerov efekt", svjetlost je fokusirana u dosad najmanju točku površine od 0.06 kvadratnih mikrometara ;
u istraživanju kvantnih kompjutera - niz postignuća - po prvi puta pokazano je "zamršeno" stanje dva kubita (ekvivalenti bitova) u krutom uređaju, stvorena su logička vrata pomoću "ekscitona" (elektron-šupljina parova);
u kvantnoj optici - po prvi puta je demonstriran rad lasera na jednom jedinom atomu cezija zarobljenom u optičkom rezonatoru, američki i ruski istraživači pokazali su nov način zaustavljanja svjetlosti u pari vrućih atoma,
dobivanju elektriciteta iz vode - kanadski istraživači ustvrdili su da su prvi puta u posljednih 160 godina otkrili nov način stvaranja elektriciteta pumpajući vodu kroz sičušne mikrokanale u staklenoj pločici;
u magnetizmu - zabilježena je dosad najveća energija magnetske anizotropije od 9.3 meV po atomu kobalta, za usporedbu u kobalt-samariju uobičajenom permanentnom magnetu taj parametar iznosi svega 1.8 meV po atomu kobalta
o novim supravodičima - japanski istraživači otkrili su novi supravodljivi materijal na temperaturi od 9.6 K koji takav ostaje i u velikim magnetskim poljima ;
i transmutaciji radioizotopa pomoću lasera - njemački i engleski istraživači pokazali su da mogu pomoću laserskog svjetla pretvoriti dugoživući jod-129 u u kratkoživući jod-128 što bi moglo predstavljati revoluciju za sigurno odlaganje radioaktivnog otpada .

The Top Physics Stories of 2003, daje izbor najzanimljivjih vijesti koje su se pojavile na Physics News Update web stranici, po područjima: karta kozmičkog pozadinskog zračenja (WMAP), karta Svemira koja sadrži preko 200.000 galaksija (Sloan digital Sky Survey), nove elementarne čestice, "tetrakvark" i "pentakvark", molekularni BEC, zabilježen je pokušaj mjerenja brzine gravitacije, u području atofizike postignuta je rezolucija od 100 attosekundi, upotreba mikrofluidnosti u procesiranju bio-čestica (krvnih stanica i DNA molekula), materijali s negativnim indeksom loma, itd.

Science News of the Year: Science News Online, Dec. 27, 2003. Tu možete naći pregled vijesti iz svih područja znanosti.

The Best of 2003: Top 10 Astronomy Images . Ne bi nikako valjalo zaboraviti najbolje slike iz astronomije u 2003. godini. Tu je pogled na Zemlju s Marsa, dosad najveći bljesak na Suncu, prolaz Merkura ispred Sunca, dosad najoštrija slika oblaka na Jupiteru, i niz drugih.

No to i nije osobito teško, izabirati događaj godine koja je prošla. Hrabrije je možda predvidjeti što bi mogli biti događaji 2004. godine. To čini časopis NewScientist u broju od 10. siječnja 2004. Izabrali su svojih deset znanstevnih priča za 2004. godinu.
To bi trebale biti:
početak stvaranja detaljnog atlasa mozga - Allen Brain Atlas,
prolaz Venere ispred Sunca, koji se odigrava tako rijetko da ga nitko sada živ nije vidio, The Transits of Venus
dolazak Cassinija, dosad najveće međuplanetarne letjelice, na cilj: orbitu Saturna, - Cassini-Huygens Home
stvaranje kvantne mreže na Singapuru - Temasek Laboratories
početak izgradnje zrcala za nasljednika Hubbleovog teleskopa - James Webb Space Telescope
završetak istraživanja o korisnosti Atkinsonove dijete Atkins Nutritionals: Home
početak rada najvećeg optičkog teleskopa na južnoj polutki Zemlje SALT
razvoj blokatora okusa gorčine bitter blocker
lansiranje prve letjelice sa "Sunčevim jedrima" - Solar Sail
potraga za Atlantidom - BBC NEWS | Europe | Hunt for Lost City of Atlantis
Ugodno vam praćenje.


PRETHODNI GODIŠNJI PREGLEDI: 2002. 2001. 2000. 1999.


WMAP-ovi impresivni
kozmološki rezultati

Bose-Einsteinova
kondenzacijaNegativni
indeks loma
Kvantno računanje -linkoviKED u optičkom rezonatoru
Spora svjetlost

Supravodljivost
se ne predaje
Pripremio: Dr. Slobodan Milošević, Institut za fiziku, Zagreb, siječanj 2004.

KOMENTARI