Pojavni oblici polarnog svjetla

Vrlo kvalitetne fotografije narazličititijih oblika i boja polarnog svjetla možete vidjeti na stranici Dick Hutchinsona

 

Sastavila: dr.sc. Inga Lisac
(prema članku objavljenom u časopisu GEOFIZIKA, Vol 15, str. 53
Geofizički zavod Andrija Mohorovičić, PMF, Sveučilište u Zagrebu
Horvatovac bb, 10000 Zagreb
tel. 01- 4605 922 ili 4605 900
faks: 01- 4680 331
E mail:
lisac@rudjer.irb.hr