• Da li su sve stvari u prirodi objašnjive ? Odnosno koje temeljne pojave (zakoni) u prirodi su činjenice bez znanstvenog objašnjenja? Npr. zbog čega gravitacija djeluje privlačno? Tomislav iz Zagreba, astrovuk@hotmail.com

 • Znanstveni opis ili objašnjenje prirode se sastoji u formulaciji matematičkih zakona i principa koji će što bolje opisivati prirodne pojave. Pri tome se teži što veći skup pojava opisati sa što manje jednostavnih zakona (jednadžbi). Tako se stvara jedna piramida u čijoj bazi je opažanje prirode, a kako se penjemo idemo k sve apstraktnijim zakonima.
  Tako opažanje gibanja planeta na nebeskom svodu prvo "objašnjavamo" Keplerovim zakonima (da se oni gibaju po takvim i takvim elipsama), onda Keplerove zakone "objašnjavamo" Newtonovim zakonom gravitacije, zatim Newtonov zakon objašnjavamo Einsteinovom teorijom gravitacije itd. Jasno je da je vrh te piramide u načelu nedostižan jer se uvijek može pitati "Ali zašto je to baš tako?" Odgovor na to nikad nije konačan jer teoriju koju danas smatramo "fundamentalnom", sutra će zamijeniti neka fundamentalnija.
  Tako je sve u prirodi objašnjivo i istovremeno ništa nije objašnjivo. Zašto gravitacija djeluje privlačno? Zato jer sila u Newtonovoj jednadžbi ima uvijek pozitivan predznak. Zato jer obična materija "pozitivno" zakrivljuje prostor. Nove teorije - novi odgovori. Ideja je pronaći teorije koje će dati odgovore na što više različitih pitanja. Onda imamo osjećaj da smo bolje "objasnili" prirodu. Tako, budući da Einsteinovi zakoni osim gibanja planeta objašnjavaju i padanje jabuke, periode binarnih pulsara i širenje svemira, smatramo da su njihova objašnjenja "bolja" nego ona Newtonovih zakona. No, ni ona nisu apsolutna, savršena i vječna.

  Literatura:
  [1] H. Poincare, Znanost i hipoteza
  [2] S. Weinberg, U potrazi za konačnom teorijom


  Odgovorio:
  dr.Krešimir Kumerički, PMF