• Kada se giba točka nastaje pravac, kada se giba pravac nastaje površina, kada se giba površina nastaje prostor, što se dogada kada se giba prostor? (Jurica iz Samobora)

  • Gibanjem 3-dimenzionalnog prostora, unutar samoga sebe, ne bismo dobili ništa novo, kao što ni gibanje pravca uzduž samog pravca ne bi proizvelo ravninu. Međutim, gibanjem 3-dimenzionalnog prostora, unutar nekog višedimenzionalnog prostora, dobili bismo prostor s jednom dimenzijom više, dakle 4-dimenzionalni prostor.

    Dr. Neven Bilić, Institut Ruđer Bošković