• Kojom brzinom pada pero, a kojom željezna lopta u vakumiranom prostoru? (Ela iz Osijeka)

  • Kratak odgovor: promjenljivom.
    Naime, pitanje treba glasiti: Kojom akceleracijom pada pero, a kojom željezna lopta .... Vjerujem da ti je poznato da Zemlja sva tijela privlači konstantnom silom F = m g, a to znači da će se sva tijela gibati istom akceleracijom, jednakom g. I to pod uvjetom da na tijelo ne djeluju neke druge sile, na primjer sila trenja koja potjeće od zraka.
    Kako u vakuumu nema sila trenja, akceleracija kojom će padati pero i lopta će biti jednaka, što ima za posljedicu da će npr. oba tijela istovremeno pasti s neke visine na pod.


    Odgovorio:
    mr.sc.M.Basletić, PMF