• Željela bih saznati što je moguće više o solarnim ćelijama. Unaprijed hvala! (Ivana iz Varaždina)

 • Solarna ćelija pretvara svjetlosnu energiju Sunca u električnu energiju. Na svjetskom tržištu dominira silicijeva solarna ćelija. Silicijeva fotonaponska ćelija je sastavljena od dva tipa silicija. Između njih se djelovanjem svjetlosnih fotona stvara razlika napona i time tok struje kroz priključeni potrošač. U praksi koristimo solarne panele, koji se satoje od više solarnih ćelija spojenih serijski da se dobije veći napon i paralelno da se dobije veća struja.

  Osim silicijevih postoje i drugi tipovi solarnih ćelija kao:

  1. Ćelije iz galij arsenida
  2. Ćelije iz CdS/Cu2S
  3. Ćelije iz CdS/CuInSe2
  4. Ćelije iz CdTe
  5. Ćelije iz InP
  6. Ćelije iz ZnP2
  7. Fotoelektrokemijske ćelije
  8. Organske tankoslojne ćelije
  Najnoviji tip solarne ćelije, koji konkurira silicijevoj ćeliji je bojom senzitizirana solarna ćelija s nanokristaliničnim titanovim dioksidom. Ova ćelija, za razliku od konvencionalnih, oponašajući prirodni proces fotosinteze, odvaja apsorpciju svjetlosti od transporta nosilaca naboja.

  Detaljniji opis gore navedenih ćelija može se vidjeti u članku:

  • N.Urli, Sunčeva energija Vol.5 No, 1-2, 1984, 1-40
  Opis nanokristalne TiO2 ćelije je dat u:
  • B. O'Regan and M. Grätzel, A low cost, high-efficiency solar cell based on dye-sensitized colloidal TiO2 films, Nature, 353 (1991) 737.
  Daljnje informacije o solarnim ćelijama se mogu naći na internetu, npr. na:

  Odgovorila:
  dr.sc.A.Turković, IRB