• Pomoću koje jednadžbe je Newton izračunao da je ubrzanje sile teže na Zemlji 9.8066521....m/s2? (Hrvoje iz Zagreba)

 • Zapravo, Galilej je bio prvi koji je izračunao ubrzanje sile teže i to iz svojih eksperimentalnih podataka.

  Newton je tu vrijednost izračunao upotrebom zakona do kojih je sam došao: sila na neko tijelo mase m na površini Zemlje jednaka je, prema Newtonovom zakonu gravitacije:

  F = G mM/R2

  gdje je G gravitaciona konstanta, m i M su mase tijela i Zemlje, a R je udaljenost tijela od centra Zemlje.
  Ono što se ovdje vidi jest da je ta sila proporcionalna masi tijela. Prema tome, može se pisati:

  F = mg

  gdje je g konstanta (koju onda zovemo ubrzanje sile teže), i koja je jednaka g = G M/R2 = 9.81 m/s2.

  Odgovorio:
  mr.sc.M.Basletić, PMF