• Molim Vas da mi objasnite, što jednostavnije, razliku između mase i težine. Da li sam ja teška 50 kg, ili je moja masa 50kg! Totalni sam laik i neznalica, ali jednostavno želim znati. (Iva iz Zadra)

 • U običnom govoru pojmovi 'težina' i 'masa' su gotovo sinonimi, pa je sasvim uobičajeno čuti nekog da kaže 'ova riba je teška 2 kg'. Tu su pomiješani pojmovi težina tijela ('teško') i masa ('2 kg'). U fizici su 'težina' i 'masa' različite i d obro definirane stvari. Moglo bi se reći da je masa svojstvo tijela koje ne ovisi o njegovoj okolini, a težina 'manifestacija' mase tijela u određenim uvjetima. Konkretno:

  Masa. Kao što napomenusmo, masa nekog tijela je jedno od svojstva tog tijela. Zamislimo, npr., da se neko tijelo nalazi u svemiru, daleko od bilo kojeg drugog tijela (planeta ili sunca). Da li to tijelo ima težinu? Ne (jer je daleko od drugih ne beskih tijela). Ali ima masu. Kako se ta masa očituje? Ili, isto pitanje postavljeno na 'fizikalniji' način: po čemu i kako možemo razlikovati dva tijela različitih masa?

  Odgovor: probajte gurnuti oba tijela. Ono koje je teže gurnuti ima veću masu. Fizikalnije bi se to reklo: tijelo koje će dobiti manju akceleraciju za danu silu kojom smo ih gurnuli, je tijelo veće mase.

  Masa se još naziva i inercija. Taj naziv je u potpunosti opravdan, jer se masa može shvatiti i kao brojka koja kaže koliko se neko tijelo opire promjeni gibanja (npr. brzine). Inertnije tijelo je ono koje se jače opire ubrzavanju.

  Masa nekog tijela ne ovisi o tome gdje se to tijelo nalazi. Ako ponovite isti 'eksperiment' na Zemlji, na podlozi na kojoj nema trenja (npr. na ledu), dobit ćete isti rezultat. To ujedno znači da će tijelo imati istu masu i na Jupiteru, i na Mjesecu .. . ili bilo gdje.

  Težina. Težina je, po definiciji, sila. (Sila je, dakle, općenitiji pojam od težine.) I to ne bilo koja sila, već sila koju to tijelo osjeća uslijed gravitacijskog privlačenja. Tipičan primjer je neki predmet na Zemlji: ciglu, na primjer, Zemlja privlači gravitacionom silom. Iznos te sile je onda po definiciji težina te cigle.

  Da li težina ovisi o tome gdje se tijelo nalazi? Naravno. Na mjesecu je težina te cigle 6 puta manja od one na Zemlji, dok bi na Jupiteru ta težina bila oko 30 puta veća. Daleko u svemiru, gdje nema niti jednog objekta u blizini, težina bilo kojeg tije la bi bila jednaka nuli, jer nema gravitacionog privlačenja.

  Nadalje, težina cigle nije konstantna niti na Zemlji: što se penjemo više u planine, cigla je sve lakša i lakša. Te su razlike, barem za planine na Zemlji, vrlo male i u običnom životu neprimijetne.

  Težina ili masa? Ako su težina i masa tako različite stvari, zašto onda svi, pa čak i profesionalni fizičari, ta dva pojma u običnom govoru miješaju? Odgovor leži u činjenici da je težina proporcionalna masi tijela. Drugim riječima, dva puta tež e tijelo sigurno ima dva puta veću masu, pa je na neki način svejedno da li govorimo o težini ili masi. Tako se u običnom govoru uvriježila upotreba mase za označavanje težine tijela. To, u krajnjoj liniji, u običnom životu i nije bitno, jer na trž nici vam je svejedno da li kupujete 2 kg jabuka ili 19.62 N jabuka (jedinica za silu je 'N', a čita se 'njutn'). Bitno je da ste za dva puta više novaca dobili dva puta više jabuka.

  Da zaljučim: vaša masa je 50 kg. Teški ste, barem na Zemlji, 50x9.81 = 490.5 N.


  Odgovorio:
  M.Basletić, PMF