• Da li bi permanentni magnet izgubio magnetska svojstva ako bismo mu odgovarajućom obradom dali oblik (savršene) kugle? (Hrvoje iz Belišća, hseric@inet.hr)

  • Lukavo pitanje ... međutim, smjer magnetskog polja permanentnog magneta nije posljedica njegovog (makroskopskog) oblika, već mikroskopske strukture. Prema tome makrsokopska simetrija ne može utjecati na magnetska svojstva, već je stvar u simetriji (tj. vrsti simetrije) kristalne rešetke, odnosno simetriji u rasporedu atoma unutar te rešetke.

    To bi značilo, npr. da ako uzmemo jedan (magnetizirani) permanentni magnet proizvoljnog oblika i obradimo ga tako da poprimi oblik kugle, smjer njegovog magnetskog polja će biti identičan onome prije.

    Stvar je ovdje, naravno, u tome što mi ne možemo promjenom makroskopkog oblika utjecati na oblik kristalne rešetke, tj. na raspored atoma, a time niti na međudjelovanja između pojedinih atoma koja su odgovorna za postojanja magnetskog polja permanentnog magneta.

    Odgovorio:
    mr.sc.M.Basletić, PMF