• Što je srebrna baterija? (Vesna iz Zagreba)

 • Srebrne baterije su dugmasti galvanski članci kakvi se često upotrebljavaju u satovima, ponekad i u kalkulatorima.

  Ukupna reakcija članka je:

  Zn(s) + Ag2O(s) ---> ZnO(s) + 2Ag(s)
  Katodna reakcija (+): Ag2O + 2e- + H2O ---> 2Ag + 2OH-
  Anodna reakcija (-): Zn + 2OH- ---> ZnO + 2e- + H2O

  Karakteristike. Poklopac je od poniklanog željeza (radi sprečavanja korozije) i to je negativni pol. U malom spremniku točno ispod poklopca nalazi se cink u prahu prešan u oblik tanke pilule. On se oksidira dok baterija daje struju (anodna reakcija).

  Posudica (donji dio) je od poniklanog željeza i to je pozitivni pol. U njoj se nalazi smjesa grafita i srebrova oksida koji se reducira dok baterija daje struju (katodna reakcija). Između sloja cinka i oksida nalazi se elektrolit (otopina koja vodi električnu struju) - tj. jastučić od papira natopljen otopinom kalijeva hidroksida (KOH), u kojem se cinkov oksid otapa. Iako se promatraču izvana može učiniti da su elektrode spojene (poklopac i posudica) one su odvojene plastičnim prstenom - one se spajaju preko strujnog kruga koji uključuje trošilo (inače bi to bio kratki spoj). Elektromotorna sila ovakvog članka je 1.60V.

  Zanimljivosti. Cink-srebrov oksid baterije većih dimenzija se koriste u vojne svrhe. Baterije za pogon torpeda daju snagu 300kW tijekom 10 minuta. Baterije konstruirane za napajanje elektroničkih uređaja u raketama mogu izdržati ubrzanja veća od 2000g. U baterijama za vojne uređaje, koji su dugo uskladišteni, elektrolit se nalazi u zasebnom rezervoaru pod tlakom plina. U trenutku kad je potrebno aktivirati bateriju električnim se signalom otvori rezervoar i elektrolit se utisne u prostor među elektrodama. Na taj se način baterija uskladišti na neograničeno dugo vremena bez da se isprazni sama od sebe (slučaj s običnim baterijama). Baterije su galvanski članci u kojima su kemijske reakcije ireverzibilne, stoga se one bacaju nakon što se istroše. Kao što se vidi, katodnom reakcijom se oslobađa vrlo dragocjen metal - srebro. Stoga bi bilo gospodarski i ekološki opravdano bacati ove baterije u posebne spremnike kako bi prošle proces reciklaže.

  Odgovorio:
  Antonijo Mrčela, III.b. razred Gimnazije Dubrovnik