• Možete li mi reći gdje bih mogao pronaći nešto o Morgan Kleinovoj (mislim da se tako piše) klasifikaciji spektra. (Slaven Crnković, gimnazija Lucijana Vranjanina,Zagreb slacrnko@public.srce.hr)

  • Postoji nešto kao Morgan-Keenan Spectral Classification, a to je u vezi sa spektrima zvjezda npr. vidi http://zebu.uoregon.edu/~imamura/208/jan18/mk.html ili za dalje preporučam http://www.altavista.com
    Ako se radi o spektrima zvjezda vidi dalje Vujnović, Astronomija 2, Školska knjiga 1990, Zagreb


    Dr. Slobodan Milošević, Institut za fiziku