• Molila bih Vas da mi kažete nešto o najnovijim saznanjima o elementarnim česticama... kvarkovima, kao i nešto o gravitonima, gluonima, mezonima i ostalim česticama i njihovima spinovima i masama... i da li su pronađene ili pretpostavljene još elementarnije čestice... i koje bi to bile. Unaprijed hvala. (Sania iz Zagreba, amaltea_99@yahoo.com)

 • Kvarkovi:
  Kvarkovi su čestice od kojih se sastoje svi hadroni*. Među kvarkovima djeluju jaka sila (čiji prenosnici su gluoni). "Okusi" (tjs. vrste kvarkova) kvarkova su: Gornji kvark, donji kvark, čudan (strani) kvark, šarmirani (čaroban) kvark, vršni i dubinski kvark. Dodatno svojstvo kvarkova je boja (svojstva jake sile ovise o boji kvarkova slično kao što svojstva elektromagnetskih sila ovise o nabojima). Boja može biti: crvena, plava, zelena i anti-crvena, anti-plava, anti-zelena. Svi kvarkovi imaju spin 1/2 h/2p i barionski broj 1/3. Da bi čestica od koje se sastoji kvark postojala, boja te čestice mora biti bijela, što znači da se sve sastavne boje ponište.

  MASA KVARKOVA
  (u GeV/c2)
  Gornji kvark 4*10-3
  Donji kvark 7*10-3
  Čudan kvark 0.15
  Šarmirani kvark 1.5
  Vršni kvark 180
  Dubinski kvark 4.5

  Gluoni:
  Gluoni su čestice prenosnici jake sile koja djeluje između kvarkova. Jaka sila je sastavna sila jake nukleare sile (Yukawine sile), koja ima vrlo mali doseg i čiji prenosnici su pioni. Njima kao i jakoj sili upravljaju zakoni Kvante kromodinamike (QCD).

  Gravitoni:
  Gravitoni su čestice prenosnici gravitacijske sile. One još nisu eksperimentalno dokazane. Spin gravitona trebao bi biti 2 h/2p. Doseg te sile je beskonačan pa se pretpostavlja da graviton nema masu.

  Mezoni:
  Mezoni su grupa čestica podgrupa hadrona. Mezoni po statistici su bozoni (imaju cjelobrojni spin). Njihove mase sežu od 0.1350 GeV/c2 - 9.46 GeV/c2.

  *Sve čestice možemo rasporediti u tri grupe: Kvanti polja (fotoni, gravitoni...) to su čestice posrednici međudjelovanja, leptone (elektrone, mione...) to su čestice koje ne sudjeluju u jakim interakcijama, hadrone (protone, neutrone...) to su čestice koje sudjeluju u jakim interakcijama. Hadroni se dijele se na podgrupe: barione (podvrgavaju se Fermi-Diracovoj statistici) i mezone (podvrgavaju se Bose-Einsteinovoj statistici). Svaka od tih grupa ima svoja posebna svojstva (brojeve): barionski broj, leptonski broj, čudnost.

  Struni (ili strune): Struni su jednodimenzionalni osnovni objekti koji vibriraju. Po teoriji struna sve osnovne čestice (kvarkovi, elektroni itd.) sastoje se od struna. Upravo svojstvo i način vibracije struna uzrokuje vrstu čestica. Strune bi trebali postojati na Planckovoj duljini (približno 10-35 m) i trebali bi imati masu jednaku Planckovoj masi (1.6726*10-8 kg). Postoji i teorija superstruna koja u teoriju struna uklapa i supersimetriju. Postoje više vrsta teorija struna koje se razlikuju po svojstvima struna, broju dimenzija... Nabrojimo ih: Tip I, Tip IIA, Tip IIB, Heterotic-O, Heterotic-E, 11-D Supergravitacija. Teoretičari struna nadaju se ujediniti sve te teorije u jednu M-teoriju (za nju se smatra da bi trebala imati 11 prostornih dimenzija). Važnost teorije struna može se vidjeti u tvrdnjima teoretičara struna da teorija struna je Teorija svega (T.O.E.).

  O elementarnim česticama možete više saznati na Internet stranici Particle Adventure.

  Odgovorio:
  Berislav Buča, 8. razred O.Š. "Spinut", Split