• Možete li objasniti što je to kvantni oblak? (Igor iz Zadra, igor_x1@yahoo.com)

  • Pod kvantnim oblakom se smatra rješenje kvantnomehaničke jednadžbe, tzv. Schroedingerove jednadžbe. To rješenje je matematička funkcija koja poprima kompleksne vrijednosti, a važno svojstvo joj je da ima valna svojstva. Poznavanjem te funkcije za neki sistem u potpunosti se mogu odrediti sve njegove osobine.

    Uloga kvantnog oblaka se najbolje vidi iz slijedeće usporedbe: u klasičnoj fizici, ako je poznata sila koja djeluje na česticu, onda se rješavanjem Newtonove jednadžbe m a = F može dobiti funkcija x = x(t) koja ima značenje vremenske ovisnosti položaja čestice u prostoru.
    U kvantnoj fizici, za poznatu silu koja djeluje na česticu, rješavamo Schroedingerovu jednadžbu (bitno teža za rješavanje od Newtonove) i kao rješenje dobivamo kompleksnu funkciju - kvantni oblak. Za razliku od klasične fizike, kvantni oblak nema neko neposredno značenje, već se iz njega dodatnim računskim operacijama mogu dobiti mjerljive veličine poput energije, spina, najvjerojatnijeg položaja u prostoru itd. Npr. računanjem apsolutne vrijednosti kvantnog oblaka dobiva se nova funkcija (ovaj puta realna!) koja opisuje vjerojatnost nalaženja čestica u pojedinoj točki prostora. Zato se često kvantni oblak naziva još i 'val vjerojatnosti'.

    Odgovorio:
    mr.sc.M.Basletić, PMF