• Zanima me građa atoma i sve interakcije u njemu,otkud energija elektronima? (Vujadin Kovačević, PSHG , Rijeka, dalibor.kovacevic@ri.tel.hr)

  • Na ovo pitanje nije moguće odgovoriti jer je preopćenito ali to ne znači da barem djelomično ne možemo zadovoljiti tvoju radoznalost. Prije svega moraš nam reći je li te interesira građa atomskih jezgara i interakcije u njima (u tom slučaju za bi početak mogao posjetiti URL: http://pdg.lbl.gov/cpep/map_proj.html) ili elektroske interakcije u atomima. No da odmah napomenem, fizika atoma i nuklearnih jezgara podrazumjeva poznavanje kvantne fizike. Tako npr. kvantna fizika postulira da elektronu za "kretanje po stazama oko atomske jezgre" nije potrebna nikakva energija ako se elektron nalazi u tzv. osnovnom stanju. Energiju za prelazak u pobuđeno stanje elektron može dobiti absorpcijom svjetlosti (fotona), sudarima atoma ili nekim drugim procesom koji osigurava prijenos energije.


    Dr.Petar Pervan, Institut za fiziku