• Molim vas da mi kažete je li radijacija od 9 GBq velika i kolika je radijacija od urana i od radija? (Fabijan iz Virovitice, velocity@hi.hinet.hr)

 • Jedinica Bq (becqerel), koja spada u tzv. SI jedinice, ima značenje broja raspada u jednoj sekundi, i još se naziva aktivnost. Prefiks 'G' znači milijardu. Prema tome 9 GBq zapravo znači aktivnost od 9 milijardi raspada radiaktivnih atoma u sekundi.
  Postoji i 'starija' jedinica za broj raspada u sekundi, curie (oznaka: Ci, čita se 'kiri'), jedinica koja ne spada u SI sustav. Vrijedi: 1 Ci = 3.7x1010 Bq.

  Da li je 9 GBq velika aktivnost? Ovisi što misliš pod 'velika'. Npr., dozvoljene aktivnosti, koje se smatraju praktički neškodljivim za ljude, su reda veličine 104 Bq. U tom smislu je 9 GBq poprilično jaka aktivnost. Naravno, to ovisi koliko si dugo izložen radijaciji, te o kojoj vrsti i tipu radijacije radi. Također, treba imati na umu da aktivnost tijekom vremena opada po eksponencijalnom zakona.

  1 g radija ima aktivnost od oko 37 GBq, dok ista masa urana ima aktivnost od samo oko 0.01 MBq ('M' označava milijun). Razlika potječe od bitno duljeg poluživota urana u odnosu na radij.

  Odgovorio:
  mr.sc.M.Basletić, PMF