• Kada se protoni i neutroni vežu u jezgru (atomsku) dolazi do djelomićnog gubitka njihove mase tj. ona se pretvara u energiju. Isto se događa i kada se oni oslobađaju iz jezgre. Mogu li se protoni i neutroni više puta vezati i osloboditi iz jezgre i ako mogu znači li to da nakon više takvih vezivanja i oslobađanja gube malo pomalo svu masu te tako potpuno nestaju tj. potpuno se pretvaraju u energiju ? Ako je tako što mislite o tome da bi na taj način mogla "nestati" sva materija u svemiru (ovo je objektivno pitanje)?

 • Točno je da je ukupna masa protona i neutrona vezanih u jezgru manja od ukupne mase istih tih protona i neutrona kada oni nisu vezani. Zbog toga je spajanje slobodnih protona i neutrona u jezgru popraćeno oslobađanjem energije.

  Za neke jezgre točno je i to da kada jezgra otpusti NEKE od svojih protona i neutrona, ukupna masa postaje još manja, tj. opet se oslobađa energija.

  Međutim, ova zadnja tvrdnja ne vrijedi za sve jezgre. U pravilu, ona vrijedi za jezgre koje su teže od jezgre željeza, no ima i nekih izuzetaka. Što je još važnije, čak i za one jezgre za koje ta tvrdnja vrijedi, energija se neće osloboditi ako jezgra otpusti SVE svoje protone i neutrone. Da bi jezgra otpustila sve svoje protone i neutrone, potrebno je uložiti energiju.

  Općenito vrijedi da ako neka jezgra oslobađa energiju pri otpuštanju nekih protona i neutrona, tada za ponovno vezivanje tih protona i neutrona treba uložiti jednaku energiju koliko se pri otpuštanju oslobodilo. Dakle, nakon višestrukih vezivanja i otpuštanja, jezgra NE gubi pomalo svoju masu, pa na taj način ne može nestati sva materija u svemiru.

  Odgovorio:
  dr.sc.H.Nikolić, IRB