• Molim, recite nešto o osiromašenom uranu. (Mile iz Glamoča, milepenic@yahoo.com)

 • Osiromašeni uran jest zapravo nusprodukt pri prozvodnji izotopa urana atomske mase 235. Naime, u prirodnom uranu najviše ima urana atomske mase 238 (skraćeno: 238U), sa vrlo malim udjelom 235U, u iznosu od oko 0.71%.
  Izotop 235U je važan za rad nuklearnih reaktora, te je najmanja potrebna koncentracija koja se može koristiti za dobivanje energije oko 3.2%, donsno 3.6% (ovisno o izvedbi reaktora). To znači da prirodnu mješavinu treba obogatiti. To se radi posebnim tehnološkim postupkom, a kao nusprodukt toga izlazi mješavina urana sa samo 0.3% 235U. Ta mješavina se onda naziva osiromašeni uran (engl: depleted uranium).

  Osiromašeni uran je vrlo velike gustoće 19 g/cm3 (1.7 puta veće od olova) i vremena poluraspada 4.2 milijarde godina. Prvo svojstvo, te činjenica da je kao nusprodukt vrlo jeftin, ga čini pogodnim za projektile, jer vrlo lako probija oklopna vozila. Duljina vremena poluraspada ga čini potencijalno opasnim i nakon upotrebe kao projektila, jer je zračenje samo po sebi opasno. Osim toga, uran je i sam po sebi - kemijski - opasan (na način na koji je i olovo opasno) po zdravlje.

  Više informacija o tome možete vidjeti npr. ovdje.

  Odgovorio:
  mr.sc.M.Basletić, PMF