• Što se dogodi kad jezgra atoma dođe do najviše moguće energetske razine i tada primi dodatnu energiju? (Igor iz Zadra, igor_x1@yahoo.com)

  • Raspadne se na dvije jezgre. Npr. ako foton (kvant elektromagnetskog zračenja) dovoljno velike energije pogodi jezgru (bilo u nekom pobuđenom stanju ili osnovnom stanju), ona će se razdvojiti na dvije manje jezgre, te će svaka odletjeti na svoju stranu. Kakve će te konačne jezgre biti ovisi o vrsti početne jezgre - o njenim internim svojstvima i o fotonu.

    Gornji slučaj se može zamisliti i kao dvije kuglice, ne nužno jednakih masa, povezanih oprugom, koje se mogu vodoravno gibati. Zajedno one tvore 'jezgru'. U najnižem energetskom stanju one miruju, a kad ih pobudi 'foton' (npr. udarimo ih prstima), one počnu titrati oko položaja ravnoteže. Što je 'foton' veće energije (jači udarac prstima), to će i amplituda titranja biti veća.
    Ako ih udarimo prejako ('foton' jako velike energije), opruga će puknuti i 'jezgra' se raspala na dvije manje 'jezgre', od kojih svaka odleti na svoju stranu.

    Odgovorio:
    mr.sc.M.Basletić, PMF