• Zbog kojih konkretno svojstava poluraspad polonija masenog broja 212 traje 7-10 sekundi a poluraspad renija masenog broja 187 4 bilijuna godina? (Ines, Zagreb, ines@hpd.botanic.hr)

  • Od velikog broja izotopa koje možemo naći u prirodi ili proizvesti pomoću reaktora i akceleratora, samo je mali dio njih stabilan. Porijeklo izotopa koje danas možemo naći u prirodi seže sve do procesa stvaranja svemira i procesa u zvijezdama. Tako danas možemo naći na izotope kao što su 40K ili 187Re čije je poluvrijeme raspada dulje od 4,500,000,000 godina koliko je prošlo od zadnjeg značajnog prinosa izotopa sa procesa od neke od obližnjih zvijezda. Osim toga postoje i 4 radioaktivna niza koji nizom raspada prolaze od teških izotopa urana i torija do stabilnih izotopa olova i bizmuta. I konačno, u prirodi se nalaze i radioaktivni izotopi koji se konstantno proizvode uslijed kozmičkog zračenja ili prilikom nuklearnih eksplozija koje je uzrokaovao čovjek. Koliko je odredjeni izotop stabilan odnosno koliko iznosi njegovo poluvrijeme raspada isključivo ovisi o stabilnosti jezgre sa odredjenim brojem neutrona i protona, a ne o masi jezgre. Tako će se jezgra 212Po raspasti alfa raspadom u jezgru 208Pb koja je stabilna i kao takva je zadnji član jednog od prirodnih radioaktivnih nizova. Činjenica je isto da u vrlo teškim jezgrama nuklearne sile među nukleonima (protonima i neutronima) nisu više dovoljno jake da jezgru drže na okupu.

    Dr. Milko Jakšić, Institur Ruđer Bošković