• Možete li mi reći nešto više o Einstein-ovoj specijalnoj teoriji relativiteta? U I razredu gimnazije se ući nešto vrlo malo. Volio bih da upoznam tu oblast malo više. Unaprijed hvala. (Kerim iz Goražda, BIH, kerim@bih.net.ba)

 • Vjerujem da ti je jasno da ti na par WWW stranica ne mogu objasniti specijalnu teoriju relativiteta (STR) - o tome su napisane knjige i knjige, i to mahom na engleskom jeziku.
  Zato ću ti samo ukratko nabrojati tzv. postulate STR-a, te ti dati nekoliko linkova na internetu za koje mislim da bi mogli biti interesantni jednom srednjoškolcu. Za potpuno razumijevanje STR-i potrebno je vrlo dobro poznavati kako i fiziku tako i neke grane matematike koje se ne uče u srednjim školama.

  Postulati specijalne teorije relativnosti:
  1. Brzina svjetlosti c u vakuumu je konstanta, koja ne ovisi o gibanju izvora svjetlosti.
  2. Svi fizikalni zakoni u sustavu koji se giba nekom konstantnom brzinom (konstantnog smjera) isti su kao i u sustavu koji se ne giba.

  Do ovih postulata je oko 1905.g. došao Albert Einstein, i to na osnovu rezultata tadašnjih eksperimenata. Iako jednostavni, postulati odmah vode na zaključke koji su 'naizgled' u kontradikciji sa svakodnevnim iskustvom.

  Zamisli npr. da se prema tebi giba 'superatuomobil' brzinom c/2 s upaljenim prednjim svjetlima. Što misliš kojom brzinom do tebe dolazi njegova svjetlost? S obziroma na svakodnevno iskustvo mogli bismo zaključiti da će ta brzina biti jednaka zbroju brzine automobila i svjetlosti, c/2 + c = 3c/2. To je međutim u suprotnosti s prvim postulatom, jer se brzine, općenito, ne mogu zbrajati na način na koji nam kaže naše svakidašnje iskustvo.

  Uoči, nadalje, da vozač 'superautomobila' - s obzirom na drugi postulat - može s punim pravom tvrditi da je brzina svjetlosti koju njegov automobil emitira jednaka c. Tu činjenicu je, što više o njoj razmišljaš, teže shvatiti.
  Jedini način na koji se može izaći iz ovoga labirinta jest da se pretpostavi da vrijeme u automobilu ne teče na isti način kao i kod tebe. Tome još treba dodati da, recimo, duljina od 1cm u automobilu i 1cm kod tebe nisu iste!

  Osim gore spomenutog skraćivanja vremenskih intervala i duljina u sustavu koji se kreće, postulati STR-i vode na još nekoliko 'neobičnih' posljedica, od kojih je možda najvažnija da se niti jedno tijelo, mase različite od nule, ne može gibati brzinom većom ili jednakom brzini c.

  Što se linkova tiče, preporučam:
  - ovaj ili preciznije ovo poglavlje
  - stranica sa linkovima o STR.
  Također, pogledaj već postojeće odgovore 2, 5 i 10.

  Odgovorio:
  mr.sc.M.Basletić, PMF