• Moj profesor i ja smo rješavali zadatak (potrebno je izračunati kinetičku energiju elektrona koji se giba u el. polju određene jakosti 10ns nakon početka gibanja) i ja sam koristio relativističku masu, a profesor nije. Tko je u pravu? I što je najispravnije koristiti (jer različite zbirke različito rješavaju isti zadatak)? (Domagoj iz Zeline)

  • Ovisi o tome koja je konačna energija (ili brzina) elektrona. Ako znamo da je masa elektrona oko 0.5 MeV, onda bi svako gibanje za koje se klasično dobije da je kinetička energija barem 10% od te, trebalo primijeniti relativistički postupak.

    Naravno, ako uvijek upotrebljavaš relativističke izraze, onda ti je rezultat uvijek točan, neovisno o tome da li se elektron giba brzo ili polako. Stvar je samo u tome da za dovoljno polagana gibanja nerelativistički i relativistički postupak daje praktički iste rezultate. To možeš i sam probati, i uspoređivati kada ti oni međusobno počinju znatno odstupati.

    Odgovorio:
    M.Basletić, PMF