• Kako se vidi da su Maxwellove jednadžbe relativistički invarijantne? (Iva iz Velike Gorice)

 • Naravno, konačni dokaz relativističke invarijantnosti neke jednadžbe (ili više njih), jest invarijantnost na Lorentzove transformacije (pretpostavljam da su ti poznate). To znači: svaki x i t treba transformirati u novi sustav koji se giba nekom brzinom v. Pri tom treba imati na umu da se i svaki E i B (električno i magnetsko polje), te r i j (gustoća naboja i struje) transformiraju na određeni način.
  Ako nakom svih tih algebarskih manipulacija Maxwellove jednadžbe ne promijene oblik, onda možemo zaključiti da su dotične jednadžbe zaista relativistički invarijantne.

  U praksi, čitav taj posao se radi malo drugačije, jer bi gore opisano uvrštavanje bilo vrlo nezgrapno i oduzimalo puno vremena, tako da se uvode potencijali f i A (skalarni i vektorski potencijal) umjesto polja E i B, slično kao što se umjesto gravitacione sile/polja uvodi gravitacioni potencijal.
  Iz toga se dobiju nove jednadžbe, tzv. valne jednadžbe, za koje je poznato da su relativistički invarijantne, te se iz njih onda može zaključiti da su i početne Maxwellove jednadžbe invarijantne.

  Odgovorio:
  mr.sc.M.Basletić, PMF