• 1. Samo definiciju teorije kaosa.
  2. Da li se neko tijelo (npr.foton) može gibati brzinom svjetlosti i kako bi se to moglo učiniti? (Marko iz Sračinca)


 • Teorija kaosa. Teorija kaosa se bavi proučavanjem pojava za koje je karakteristično da male promjene početnih uvjeta vodi na vrlo različita konačna stanja.

  Brzina svjetlosti. Niti jedno tijelo se, osim fotona i još nekih elementarnih čestica, ne može gibati brzinom svjetlosti. Ali se može, po volji, približiti toj brzini - pitanje je samo koliko mu treba za to vremena i energije. Kako bi se to moglo učiniti? Recimo elektroni se na brzine bliske svjetlosti ubrzavaju pomoću akceleratora čestica (vidi ovaj odgovor).

  Što se fotona tiče, on se uvijek giba brzinom svjetlosti, i to zahvaljujući činjenici da mu je masa mirovanja (masu koju bi imao kad bismo ga uspjeli zaustaviti) jednaka nuli.


  Odgovorio:
  mr.sc.M.Basletić, PMF