• Kojom se največom brzinom mogu gibati elektroni?(Iva iz Zagreba)

  • Kao i za svako tijelo, današnje teorije i za elektrone predviđaju da njihova brzina ne može biti veća od brzine svjetlosti.

    Usput, najveće brzine elektrona su postignute u akceleratorima. Tako npr. u CERNu, u LEP akceleratoru brzine elektrona su bile samo 3.6 mm/s manje od brzine svjetlosti (oko 2.997925x1011 mm/s).

    Odgovorio:
    mr.sc.M.Basletić, PMF