• Da li bi čovjek odnosno njegovo tijelo i organizam podnijeli brzinu svijetlosti? (Mario iz Zagreba, mario@xaviersite.com)

  • Kao prvo, niti jedno tijelo, mase mirovanja različite od nule, ne može dostići brzinu svjetlosti. Međutim, može joj se po volji približiti, pa bi u tom smislu pitanje treba glasiti: da li bi čovjek odnosno njegovo tijelo i organizam podnijeli brzine bliske brzini svjetlosti?

    Odgovor je: DA. Zašto? Zato što je jedan od glavnih postulata specijalne teorije relativnosti da se zakoni fizike ne mijenjaju pri prelasku iz sustava koji miruje u sustav koji se giba pravocrtno, konstantnom brzinom. A ako se zakoni fizike ne mijenjaju, znači da bi čovjekovo tijelo nastavilo 'funkcionirati' na isti način kao i kad miruje.

    Druga je naravno stvar kako se ubrzati do brzine bliske brzini svjetlosti, koliko bi to trajalo, koliko bi za to energije trebalo ...


    Odgovorio:
    mr.sc.M.Basletić, PMF