• Po Einsteinovoj teoriji relativnosti: ako putujemo brzinom bliskom brzini svjetlosti mi ustvari putujemo u budućnost.Zanima me što se onda dešava sa svjetlošću koja putuje 300000 km/s? Kada bi mjerili vrijeme na stanici koja relativno miruje i vlaku koji se giba brzinom bliskoj svjetlosti zapazili bi da je npr. u vlaku proteklo vrijeme X sekundi a na stanici Y vrijeme s tim da je Y>X Ako je vlak i za sebe i za stanicu prešao isti određeni put dali to onda znači da je on(vlak) ustvari putovao brže? jer prešao je isti put kao i onaj izmjeren na stanici. Ako je ovo ispravna tvrdnja molim vas recite mi dali se onda svjetlost(za sebe) uistinu giba brzinom svjetlosti??? Hvala. (Vedran Dević, Gimnazija Županja, Županja, zdenko.devic@vk.tel.hr)

  • Osim dilatacije vremena postoji i drugi efekt - kontrakcija dužine. Drugim riječima, opažač na stanici i u vlaku neće izmjeriti istu udaljenost. Suština Lorentzovih transformacija, koje povezuju fizikalne veličine u sustavima koji se relativno gibaju, je da je brzina svjetlosti ista u svim inercijalnim sustavima (bez obzira kojom se relatvnom brzinom gibali). Budući da brzina svjetlosti mora biti ista u svim sustavima onda parametri kao što su vrijeme, udaljenost ili koincidencija nužno postaju RELATIVNI. U eksperimentima kao što je i onaj koji si ti opisao, važno je voditi računa i o tome da da je i proces mjerenja "relativan" u smislu da ono što se istovremeno događa u jednom sustavu (prolazak vlaka pored kontrolne stanice) nije istovremeni događaj za opažača u drugom sustavu.

    Dr. Petar Pervan, Institut za fiziku