• Zašto čvrsta tijela i tekućine emitiraju zrake koje daju kontinuirani spektar za razliku od zraka užarenih plinova koje daju linijski spektar? (Divor iz Zagreba, dkiselja@inet.hr)

 • Zato što je energija elektromagnetskog zračenja (ili fotona) u užarenom tijelu/plinu dovoljno velika da inducira prelaze elektrona unutar atoma. Ta energija je reda veličine 1 eV ili više (npr. energija potrebna da izbijemo elektron iz vodikovog atoma, jednaka je 13.6 eV).

  Užareno tijelo/plin, naravno, emitira i kontinuirani spektar elektromagnetskog zračenja. Međutim, zbog toga što dio tog zračenja apsorbiraju atomi (tj. foton pogodi elektron i prebaci ga u viši energetski nivo u atomu) u spektru će intenzitet zračenja upravo na tim frekvencijama biti manji.

  Moguć je i obrnut proces, gdje termalna energija postupno pobuđuje elektrone u atomu na viši nivo. Nakon nekog vremena elektron će skočit iz višeg nivoa u jedna niži, i to će onda dovesti do povečanja intenziteta na toj frekvenciji.

  Pri tom nije nužno da termalna energija bude ta koja će pobuditi atom. To može biti i vanjsko električno polje, snop čestica ...

  Odgovorio:
  mr.sc.M.Basletić, PMF