• Treba mi nešto o holografiji? Kako nastaje holograf?
    Petar, Pula, asverko@pu.tel.hr

  • Obzirom na formulaciju pitanja (napr. kako nastaje holograf? primjedba: ne postoji holograf nego hologram), Petru su za početak nužni najelementarniji temelji koje može bilo kojim pretraživačem lako naći i na webu. Npr: http://holo.com/holo/book/book1.html ili http://members.aol.com/gakall/holopg.html
    Holografija je metoda za bilježenje i rekonstruiranje valne fronte. Sastoji se od dva stupnja: 1) snimanja holograma gdje je prisutna interferencija valova i 2) rekonstruiranja valne fronte gdje je prisutna difrakcija svjetlosti. Kod snimanja holograma kao izvor svjetlosti koristi se jak koherentan izvor - laser. Čitava konstrukcija za snimanje mora biti veoma stabilna i čvrsta jer u protivnom hologram ne bi uspio. Hologram nastaje kao rezultat interferiranja dva laserska snopa. Objektnog snopa koji se reflektira od predmeta na fotoplocu, i referentnog snopa koji se reflektira direktno na fotoploču. Dakle, ta dva snopa definiraju optičku rešetku u fotoploči. Bitno je da fotoploca bilježi samo stacionarne točke na predmetu dok one u pokretu ne bilježi. Stavimo snimljen hologram pod laserski snop, laserska svjetlost će se difraktirati na rešetci te će rekonstruirati valnu frontu. Fotoploča će postati prozor kroz koji gledamo imaginarnu, trodimenzionalnu sliku predmeta.

    Dr. Nazif Demoli