• Zanima me što je, kako radi, zapravo sve o Wheatstoneovom mostu. Unaprijed HVALA! (Željko iz Koprivnice, zeljko.henezi@kc.tel.hr)

 • Wheastoneov most je uređaj koji služi za vrlo točno mjerenje otpora, ili za mjerenje malih promjena otpora. Pogodan je zbog toga što nam za mjerenja nisu potrebni pretjerano precizni izvori napona/struja i precizni mjerni instrumenti, već je dovoljno imati nekoliko preciznih otpornika.

  Shema Wheatstoneovog mosta dana je na slici, a sastoji se od izvora istosmjernog napona V0, od četiri otpornika (tri poznata R1, R2 i R3, i jednog nepoznatog Rx), te od galvanometra G (voltmetra).

  Wheatstoneov most

  U praksi imamo slijedeću situaciju: za dani nepoznati otpor Rx, biramo otpore R1, R2 i R3, tako da galvanometar G pokazuje napon jednak nuli. Kada to postignemo, kažemo da smo uravnotežili most. Iz poznatih iznosa otpora R1, R2 i R3 može se onda odrediti i iznos otpora Rx.

  Nije teško izvesti izraz za nepoznati otpor: struja I se grana na dvije struje I1 i I2. S obzirom da je pad napona između točaka A i B neovisan o tome koju granu promatramo, mora biti I1(R1+Rx)=I2(R2+R3) . S druge strane, budući da galvanometar G pokazuje nul-napon, pad napona od točke b do A jednak je padu napona od točke a do A: I1R1=I2R2 . Dijeljenjem ovih dviju jednadžbi i sređivanjem dobiva se uvjet ravnoteže mosta:

  R2Rx=R1R3

  ili

  Rx=R1R3/R2

  Vidimo da otpor nepoznatog otpora možemo odrediti potpuno neovisno o izvoru napona - bitno je samo da što točnije znamo koliki su otpori R1, R2 i R3.

  U slučaju kada most nije uravnotežen, može se pokazati da će galvanometar G pokazivati napon (pokušaj to izvesti sam):


  Odgovorio:
  mr.sc.M.Basletić, PMF