• Postoji neka posuda sa rupom na dnu površine A1 i visinom h. Posuda je do kraja napunjena vodom. Kako mogu izračunati brzinu istjecanja vode iz te posude? (Rudi, slavko.mrazovic@zg.hinet.hr)

 • Najjednostavnije i najdirektnije se to može izvesti iz zakona očuvanja energije: dovoljno je promotriti što se događa s kinetičkim i potencijalnim energijama kada se razina vode u posudi spusti za Dh (uz pretpostavku da je Dh puno manji od h). Naravno, valja uzeti u obzir i da je masa vode sačuvana.

  Ja ovdje neću dati čitav izvod već samo krajnji rezultat za brzinu istjecanja - na tebi je da ga pokušaš izvesti sam.


  Ovdje je:
  v1 - brzina istjecanja vode kroz rupu na dnu
  A1 - površina rupe na dnu
  A2 - površina gornjeg otvora posude (mora biti puno veći od A1)

  Gornji izraz se može izvesti i iz Bernoullijeve jednadžbe, koja i nije ništa drugo već zakon očuvanja energije napisan na drugi način.

  Odgovorio:
  mr.sc.M.Basletić, PMF