• Šta su to stojeći talasi? I da li možete nešto više da mi kažete o njima? (Stefan iz Beograda, ras520@verat.net)

 • Stojni valovi (ili stoječi talasi, kako ih ti nazivaš) su podvrsta valova, sa epcijalnim svojstvima.

  Što su obični valovi? To su poremečaji koji se gibaju. Npr. bacanjem kamena u vodu (mirne površine), njena površina se promijeni i formira se val ('poremečaj') koji se onda širi (tj. putuje). Ovdje je bitno primijetiti da val ima svoje vrhove i dolove (maksimume i minimume) koji se gibaju s obzirom na površinu vode.

  Kod stojnog vala, vrhovi i dolovi se ne miču u odnosu na površinu vode, već stoje na jednom te istom mjestu. Jedino voda titra gore-dolje. Također, postoje mjesta na vodi u kojima se voda uopće ne giba!

  Slika je preuzeta odavde.

  S fizikalne strane, stojni val nije bitno kompliciraniji od običnog vala. Štoviše, može se pokazati da je stojni val rezultat zbroja ('interferencije') dva vala iste frekvencije i amplitude, ali suprotnog smjera gibanja. Više o stojnim valovima se može naći ovdje, a možda će ti biti interesantno i ovo.

  Odgovorio:
  mr.sc.M.Basletić, PMF