• Šta su to politropski procesi? Unaprijed hvala. (Damir Omanović, Split, dimid@blic.net)

 • Politropski procesi su termodinamički procesi u kojima specifična toplina c ostaje konstantna. Jednadžba tih procesa je:

  p V n = const.

  gdje je n tzv. politropski eksponent.

  Iako je gornji izraz praktički isti kao i za adijabatski proces, u politropskom procesu ipak dolazi do izmjene topline s okolinom:

  DQ = c DT

  a politropski eksponent je jednak:


  Karakteristika politropskog procesa je u tome što se različitim vrijednostima eksponenta n mogu opisati svi 'standardni' termodinamički procesi:

  n proces

  0 izobarni
  1 izotermni
  g adijabatski
  izohorni


  Kako praktički niti jedan termodinamički proces u prirodi nije idealno izobaran/izoterman/adijabatski/izohoran, on se onda može približno opisati politropskim procesom s odgovarajućim politropskim eksponentom
  n.

  Nešto više informacija, slika i formula, mogu se naći na: http://www.greenhills.net/~apatter/idealgas.html http://www.taftan.com/thermodynamics/POLYTROP.HTM


  Odgovorio:
  mr.sc.M.Basletić, PMF