• Nedavno sam pročitao da je izumljen perpetuum mobile i to prije 7 godina u Rusiji. Možete li mi pojasniti princip njegova rada. (Ivica iz Osijeka, mijo.gibicar@os.tel.hr)

 • Nije mi poznato da je u Rusiji konstruiran perpetuum mobile, pa ne mogu niti komentirati kako i zašto taj uređaj radi, tj. ne radi.

  Zato ti kao odgovor na tvoje pitanje nudim objašnjenje pojma perpetuum mobile, što se krije pod tim značenjem, te razloge zašto izjave o konstruiranju jednog takvog stroja valja uzeti sa jako velikom rezervom.

  Perpetuum mobile prve vrste - 'stroj koji može beskonačno dugo vršiti koristan rad, bez dovođenja energije izvana'. Ovakav stroj se, naravno, kosi sa zakonom očuvanja energije, a kako je taj zakon prošao zaista rigorozne (direktne i indirektne) provjere, može se sa velikom sigurnošću reći da takav stroj nije moguće konstruirati.

  Perpetuum mobile druge vrste - 'stroj koji pomoću samo jednog toplinskog rezervoara može beskonačno dugo vršiti koristan rad ('pomoću samo jednog toplinskog rezervoara' znači da su i uređaj i njegova okolina na istoj temperaturi kao i toplinski rezervoar)'. Funkcioniranje ovakvog uređaja se kosi sa tzv. drugim zakonom termodinamike, a koji kaže da je maksimalni rad koji može dati neki stroj jednak razlici toplinskih energija dvaju toplinskih rezervoara pomoću kojih taj stroj radi. U slučaju perpetuum mobile-a razlika tih toplinskih energija bi bila jednaka nuli, pa prema tome taj stroj ne bi mogao vršiti koristan rad.

  Pojasnimo malo taj drugi zakon termodinamike: na primjer, parna lokomotiva (ili parni stroj) je jedan takav tipičan stroj. Gorenje ugljena stvara toplinu (jedan toplinski rezervoar) i vodu pretvara u paru koja pri tom vrši koristan rad. Nakon toga vodena para dolazi u kontakt s okolinom (drugi toplinski rezervoar), hladi se i pretvara nazad u tekućinu, i taj se procese stalno ponavlja. Jasno je da kada bi temperatura okoline bila jednaka temperaturi gorenja ugljena (dva toplinska rezervoara iste temperature, tj. jedan toplinski rezervoar), voda ne bi mogla vršiti nikakav rad, budući se ne bi mogla ohladiti.

  Perpetuum mobile treće vrste - 'uređaj koji bi se beskonačno dugo gibao, bez dovođenja energije izvana, ali i bez vršenja korisnog rada'. Takav uređaj se ne kosi niti s jednim zakonom fizike, pa je prema tome moguć. Npr. zvrk koji se vrti u bestežinskom stanju, nema razloga da se prestane vrtiti. Ili, atom vodika se također može smatrati jednom vrstom perpetuum mobile-a. Naravno, konstruiranje ovakvog perpetuum mobile-a neće pobuditi neku veliku reakciju javnosti.

  Prema tome, kao odgovor na tvoje pitanje mogu reći da ne vjerujem da su Rusi uspjeli konstruirati perpetuum mobile prve ili druge vrste, iz jednostavnog razloga jer se on kosi sa zakonima fizike koji su se do sada pokazali izuzetno točni.


  Odgovorio:
  mr.sc.M.Basletić, PMF