• Što je to obodna brzina? (Ervin iz Rijeke)

 • Obodna brzina je termin koji se upotrebljava samo pri kružnom gibanju, jednaka je po definicij običnoj brzini, dakle omjeru pređenog puta i proteklog vremena. Kod jednolikog kružnog gibanja iznos te brzine je konstantan, ali smjer se mijenja!

  Vrijedi:

  v = rw = 2rpf
  gdje je v obodna brzina, r polumjer po kojem se tijelo giba, w kutan brzina ili kružna frekvencija i f (obična) frekvencija.

  Odgovorio:
  mr.sc.M.Basletić, PMF