• Što je materijalna točka? Što je pravocrtno kretanje? (Damir iz Tuzle)

  • Materijalna točka je idealizirano tijelo, zadane mase i zanemarivih dimenzija, dakle bez širine, duljine i visine. To tijelo je pogodno za analiziranje/rješavanje problema u kojima vrtnja tijela nije bitna ili ne dolazi do izražaja, te kada nije bitan eventualni unutarnji sastav (ili nehomogenosti) tog tijela.

    Pravocrtno kretanje jest upravo ono što samo ime kaže: kretanje ili gibanje nekog tijela po ravnoj crti tj. pravcu.

    Odgovorio:
    mr.sc.M.Basletić, PMF