• Što je to masa nekog tijela? (Milena iz Kraljevice, malamili@net.hr)

 • Postoje dvije vrste masa: inercijalna masa i gravitaciona masa.

  INERCIJALNA MASA. Inercijalna masa se definira kao konstanta proporcionalnosti m između sile F koja djeluje na neko tijelo i akceleracije a koju to tijelo zbog te sile onda ima:

  F = m a
  Ta proporcionalnost nije ništa drugo doli drugi Newtonov zakon. Npr., ako vučeš neki predmet po podlozi (bez trenja) silom od 5 N, i ako on pri tom ima akceleraciju od 2 m/s2, onda to znači da to tijelo ima masu od 2.5 kg.

  GRAVITACIONA MASA. Gravitaciona masa je (pojednostavljeno rečeno) konstanta proporcionalnosti m' između sile teže FG i konstante gravitacije g = 9.81 m/s2. Pri tom se valja podsjetiti da vrijedi:

  (gdje su M i R masa i polumjer Zemlje). Ovdje smo namjerno masu označili drugačije: m'.

  Ono na što smo svi navikli, a što nikako ne mora biti istina jest da vrijedi:

  m = m'
  Drugim riječima: nitko ne garantira da iz činjenice
  neki predmet Zemlja privlači silom od 9.81 N
  slijedi
  ako taj isti predmet vučem po podlozi bez trenja silom
  od 5 N, on će imati akceleraciju
  5 m/s2.

  Ipak eksperimentalno je pokazano da su te dvije vrijednosti masa do vrlo visokog stupnja točnosti jednake. Najnoviji eksperimenti dokazuju da razlika tih masa nije veća od 10-12 posto.

  Zanimljivo je još napomenuti da je pretpostavka jednakosti (ekvivalentnosti) inercijalne i gravitacijske mase bila jedna od glavnih ideja vodilja Einstenu za razvijanje Opće teorije relativnosti.

  Za dodatne informacije, preporučam:
  - NASA stranice i
  - Laboratory Tests of Gravitational Physics

  Odgovorio:
  mr.sc.M.Basletić, PMF