• Kako se definira frekvencija ako neko tijelo titra tako da se broj titraja u sekundi mijenja? (Marinko iz Zadra, mjablan@zd.tel.hr)

 • Definira se upravo kao trenutna frekvencija, dakle, frekvencija u danom trenutku, i onda se kaže da frekvencija ovisi o vremenu.

  Obratno, ako se gibanje tijela može prikazati kao:

  Eq.1/

  onda je to upravo slučaj titranja s frekvencijom koja se mijenja vremenski.

  Ovdje valja primjetiti da ako se u obično periodičko gibanje konstantnom frekvencijom umjesto nje stavi frekvencija koja se periodički mijenja s vremenom, ukupno dobiveno gibanje opčenito nije periodičko! Štoviše, samo se s jednom klasom vremenske ovisnosti frekvencije može dobiti periodičko gibanje, i ona je oblika:

  Eq.2

  gdje je f(t) periodička funkcija.

  Tako, na primjer, od gibanja opisanih funkcijama

  Eq.3

  i

  Eq.4

  prvo predstavlja periodičko gibanje, a drugo ne!


  Odgovorio:
  mr.sc.M.Basletić, PMF